LOW SULPHUR SURCHARGE – PHỤ PHÍ GIẢM PHÁT THẢI LƯU HUỲNH (LSS)

PHỤ PHÍ LSS
– Công ước SOLAS: Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974, đã được sửa đổi, bổ sung.
– Công ước MARPOL: Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, đã được sửa đổi, bổ sung.
– Bộ luật ISM: Bộ luật quản lý an toàn quốc tế.
=> Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và thực hiện tuân thủ luật pháp về an toàn quốc tế.
=> Công ước MARPOL công bố từ ngày 01/01/2020 chính thức áp dụng tiêu chuẩn phát thải của nhiên liệu cho tàu có mức thấp hơn 0.5% khối lượng so với hiện nay là 3.5%.

TÌNH HÌNH THU PHÍ LSS TRÊN THẾ GIỚI

Biểu đồ 1: Tiến trình phụ phí LSS được áp dụng theo Công ước/Hiệp ước/Khu vực trên thế giới.

THU PHÍ LSS Ở VIỆT NAM
– Theo công ước quốc tế MARPOL về bắt buộc giảm thải lưu huỳnh, thì hiện nay tại Việt Nam một số các hãng tàu đã đang tiến hành thu phụ phí giảm phát thải lưu huỳnh (Low sulphur surcharge – LSS) mặc dù thời hạn cuối cùng là đến 01/01/2020. Tuy nhiên, để phòng tránh sự đột biến về giá cả nhiên liệu trong tương lai, một số hãng tàu đã chủ động áp dụng và thu LSS sớm hơn. Trong đó, một số hãng tàu bắt đầu áp dụng thu từ ngày 01/11/2019 như: Wanhai lines, RCL, PANCON,… một số hãng tàu bắt đầu thu từ ngày 16/11/2019 như CKL. Dù vậy, một số các hãng tàu vẫn chưa có kế hoạch thu phí này hoặc có kế hoạch thu trễ hơn so với diễn biến chung của thị trường.
– Tùy theo hãng tàu mà mức thu phụ phí này có sự khác nhau, cũng như thời gian áp dụng cũng có sự không đồng nhất. Điều này phụ thuộc vào kế hoạch khai thác, chi phí phát sinh, hoặc chiến lược kinh doanh của mỗi chủ tàu. Mức thu và thời gian áp dụng cũng còn tùy thuộc vào thời gian di chuyển, thỏa thuận khai thác với quốc gia có cảng, thỏa thuận giữa người gửi hàng và người nhận hàng, kế hoạch chủ động ứng phó với tình hình biến động giá nhiên liệu,…


Bảng 1: Mức phí và thời gian áp dụng thu LSS của một số hãng tàu/đại lý ở Việt Nam đối với tuyến Trung Quốc. Đơn vị tính $/20’DC.

STT Tên hãng tàu Thời gian áp dụng Mức thu min Mức thu max
1 WANHAI 01/11/2019 40 75
2 RCL 01/11/2019 45 80
3 SITC 01/11/2019 45 75
5 PANCON 15/11/2019 75 75
6 OOCL 01/12/2019 48 83
7 CKL 16/11/2019 75 75
8 TOPAZ 01/11/2019 45 75

Tham khảo thêm mức thu phụ phí LSS của một số hãng tàu tại Việt Nam.