Một số cảng biển ở Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những quốc gia có số lượng cảng biển nhiều nhất thê giới với khoảng 34 cảng biển chính và hơn 2000 cảng biển nhỏ. Trong đó có gần khoảng 130 cảng biển quốc tế, cho phép các hoạt động giao thương xuất nhập khẩu (theo số liệu 2014). Một số […]